گلستان شعر و ادب

اشعار محمد روحانی

» lمست غزل :: ۱۳٩٥/۱٢/٥
» پلاسکو :: ۱۳٩٥/۱۱/۱
» جهان عارى از خشونت :: ۱۳٩٥/٩/٢۳
» معیار :: ۱۳٩٥/٦/۳۱
» اوج خیال :: ۱۳٩٥/٦/۱٦
» سازهای تماشایی :: ۱۳٩٥/٥/٢٩
» سازهای تماشایی :: ۱۳٩٥/٥/٢٩
» گنج راز :: ۱۳٩٥/۳/۱۸
» تا کى جدایى :: ۱۳٩٥/٢/۳۱
» عشق حسینی :: ۱۳٩٥/٢/٢۱
» شعری همراه با تبریک به مناسبت هفته ی بزرگداشت مقام معلم :: ۱۳٩٥/٢/۱٢
» ۱۳٩٥/۱/٢٦ :: ۱۳٩٥/۱/٢٦
» از چشمت افتادم :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٥
» انقلاب و امام :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٤
» نیایش :: ۱۳٩٤/۱۱/٦
» نغمه خوان :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٤
» ۱۳٩٤/۱٠/٥ :: ۱۳٩٤/۱٠/٥
» دل ِ نجواییی :: ۱۳٩٤/٩/٢۱
» دشت ِ خون :: ۱۳٩٤/٩/٤
» قتد پارسی :: ۱۳٩٤/۸/٢٢
» ((( حــمـــاســه ))) :: ۱۳٩٤/٧/٢٤
» غنچه ی لبخند :: ۱۳٩٤/٧/۱٩
» ( بازی هستی ) :: ۱۳٩٤/٦/٢٧
» دیوانه ای غریب :: ۱۳٩٤/٥/۱۳
» ( پیش از پگاه ) :: ۱۳٩٤/٤/۱٦
» ( ماهیان دور از آب ) برای 175 غواص شهید :: ۱۳٩٤/٤/۱
» چشم انتظاری :: ۱۳٩٤/۳/۱۳
» گل ِ باغ ِ آشنایی :: ۱۳٩٤/٢/٢٦
» (( آفتاب ولایت )) :: ۱۳٩٤/٢/۱٢
» ( خیال ) :: ۱۳٩٤/۱/٢٠
» ( گل ِ بی خار ) :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٤
» (( شمع )) :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٥
» برزک ، نگین کوهستان :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٤
» برزک ، نگین کوهستان :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٤
» این روز ها :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٦
» به خود برگرد :: ۱۳٩۳/۱٠/٥
» ( سوگ سهمگین ) :: ۱۳٩۳/٩/٢٩
» عشق حسینی :: ۱۳٩۳/۸/٢٩
» رنگین کمان دوستی :: ۱۳٩۳/٧/۱٠
» (( درخت )) :: ۱۳٩۳/٦/۱
» (( شهر سوخته )) :: ۱۳٩۳/٥/٩
» (( ذوالفقار )) :: ۱۳٩۳/٤/٢٥
» حُسنِ حسن :: ۱۳٩۳/٤/٢٢
» مسافر سفر قبله :: ۱۳٩۳/۳/٢۳
» گل باغ آشنای :: ۱۳٩۳/۳/٥
» دریـــا :: ۱۳٩۳/٢/۱٧
» فرارسیدن عید فرخنده ی نوروز و آغاز سال نو مبارک باد :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» زمزمه ی عشق :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» شمیم اربعین :: ۱۳٩٢/۱٠/٢
» ۱۳٩٢/۸/۱۳ :: ۱۳٩٢/۸/۱۳
» (( راز شگرف )) :: ۱۳٩٢/٧/۱٦
» آرزوهای ما و رئیس جمهور منتخب :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» ( غنچه ی لبخند ) :: ۱۳٩٢/٤/٥
» ( رقص موزون ) :: ۱۳٩٢/٢/٧
» نوروز :: ۱۳٩٢/۱/۱
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٤ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٤
» رنگ عشق :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» سوگ مصطفی (س) :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
» قصه ی خورشید :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» قصه ی غم ( بخشی از یک ترکیب بند محرمی ) :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» عید سعید غدیر بر همی شما دوستان مبارک و خجسته باد :: ۱۳٩۱/۸/۱٢
» در نکوهش آنان که هتک حرمت پیامبر بزرگوار اسلام را روا داشتند :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
» التماس دست ها :: ۱۳٩۱/٦/٢٧
» گـل آفـتـاب :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» ۱۳٩۱/٥/٢ :: ۱۳٩۱/٥/٢
» بعثت :: ۱۳٩۱/٤/۱
» ۱۳٩۱/۳/۱٥ :: ۱۳٩۱/۳/۱٥
» به مناسبت بزرگداشت استاد سخن ، حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی :: ۱۳٩۱/٢/۳٠
» (( سبد آفتاب )) :: ۱۳٩۱/٢/٢۱
» ای برتر از خورشید (توصیفی از جابگاه والای معلم ) :: ۱۳٩۱/٢/۱۱
» عشق انگوری :: ۱۳٩۱/۱/٢٥
» ۱۳٩٠/۱٢/٢۱ :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
» میلاد آفتاب :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٢
» (نـگاه ِ تـمـاشـایـی) :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
» (( خورشید های کشته )) :: ۱۳٩٠/٩/٧
» عید غدیر بر شیفتگان اهل بیت مبارک :: ۱۳٩٠/۸/٢۱
» روز حافظ بر حافظ دوستان مبارک :: ۱۳٩٠/٧/٢۱
» میلاد امام رضا (ع) مبارک :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» غنچه های آمین :: ۱۳٩٠/٦/۳٠
» پدرم به رحمت خدا پیوست :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» (( نغمـه خـوان )) :: ۱۳٩٠/٥/۱٦
» تو بهار چمنی ( تقدیم به آن مصلح موعود ) :: ۱۳٩٠/٤/٢٧
» مادر :: ۱۳٩٠/٢/٢۸
» (( شمع )) :: ۱۳٩٠/۱/٢٧
» (( تا کی جدایی )) :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
» (( نوروزتان مبارک )) :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٦
» (( فردای آفتاب )) :: ۱۳۸٩/۱٢/۸
» (( سرچشمه ی بقا )) :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٩
» اندیشه های بهاری :: ۱۳۸٩/۱۱/٧
» اربعین :: ۱۳۸٩/۱۱/٤
» اشاره ی تلخ :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
» نگاهی به محرم :: ۱۳۸٩/٩/۱٦
» سکوت :: ۱۳۸٩/٧/٧
» عبادات شما قبول :: ۱۳۸٩/٦/٧
» سلامی دوباره :: ۱۳۸٩/٢/٤
» تبریک عید :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٩
» صبر تمنائی :: ۱۳۸۸/۱۱/٧
» محرم :: ۱۳۸۸/٩/٢۸
» مولود کعبه :: ۱۳۸۸/٩/۱٤
» عید میلاد :: ۱۳۸۸/۸/٦
» مـهـــر :: ۱۳۸۸/٧/٢
» جاذبه ی خیال :: ۱۳۸۸/٦/۳
» خاطرت هست؟ :: ۱۳۸۸/۳/٢
» نوروز را به خانه ی دل میهمان کنیم :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٧
» سلام بر محرم :: ۱۳۸٧/۱٠/۸
» حروف الفبای پارسی :: ۱۳۸٧/٩/٢٢
» پرستو ی مهاجر :: ۱۳۸٧/٩/٢
» آهای مردم کمک کارم تمومه :: ۱۳۸٧/۸/۱
» عید فطر مبارک :: ۱۳۸٧/٧/٩
» اعتراف :: ۱۳۸٧/٦/٢٥
» عید بزرگ مبعث :: ۱۳۸٧/٥/٩
» روز پدر مبارک :: ۱۳۸٧/٤/٢٥
» ((اشاره ی آبی )) :: ۱۳۸٧/٢/۱٧
» نقل نوروزی :: ۱۳۸٧/۱/۱
» یا حسین :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٢
» بيکاری :: ۱۳۸٦/٩/٢٢
» در سوگ قیصر امین پور :: ۱۳۸٦/۸/۱۱
» ترانه ی دل :: ۱۳۸٦/٥/۱٤
» ۱۳۸٦/۳/٢٤ :: ۱۳۸٦/۳/٢٤
» معلم :: ۱۳۸٦/٢/۱٤
» بهارتان سرسبز :: ۱۳۸٥/۱٢/٢۸
» ۱۳۸٥/۱۱/۱ :: ۱۳۸٥/۱۱/۱
» ما نیز به بازی شما پیوستیم :: ۱۳۸٥/۱٠/۸
» آخر پاييز :: ۱۳۸٥/۸/٢٧
» درد تنهايی :: ۱۳۸٥/٧/٢٤
» دلشوره ها :: ۱۳۸٥/٥/۱٧
» شاعری الگویی از پیامبریست :: ۱۳۸٥/٤/٥
» ۱۳۸٥/٢/۳٠ :: ۱۳۸٥/٢/۳٠
» ۱۳۸٥/۱/٧ :: ۱۳۸٥/۱/٧
» ۱۳۸٤/۱٢/۱٤ :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٤
» مادر :: ۱۳۸٤/٩/٩
» بـه گـل سـفـر کـن :: ۱۳۸٤/٧/۱۸
» ۱۳۸٤/٥/۱٤ :: ۱۳۸٤/٥/۱٤
» ۱۳۸٤/٤/۱٦ :: ۱۳۸٤/٤/۱٦
» ( یک شعله عشق ) :: ۱۳۸٤/٢/٢٩
» در کوچه باغهای گلستانه :: ۱۳۸٤/٢/۳
» ۱۳۸۳/۱٢/٢۸ :: ۱۳۸۳/۱٢/٢۸
» ۱۳۸۳/۱٠/٢٢ :: ۱۳۸۳/۱٠/٢٢
» ۱۳۸۳/۱٠/۱٢ :: ۱۳۸۳/۱٠/۱٢
» ۱۳۸۳/۱٠/٤ :: ۱۳۸۳/۱٠/٤
» ۱۳۸۳/٩/٢۸ :: ۱۳۸۳/٩/٢۸
» ۱۳۸۳/٩/٢۱ :: ۱۳۸۳/٩/٢۱
» ۱۳۸۳/٩/۱٩ :: ۱۳۸۳/٩/۱٩
» ۱۳۸۳/٩/۱۳ :: ۱۳۸۳/٩/۱۳
» ۱۳۸۳/۸/۳٠ :: ۱۳۸۳/۸/۳٠
» ۱۳۸۳/۸/۳٠ :: ۱۳۸۳/۸/۳٠
» ۱۳۸۳/۸/٢٩ :: ۱۳۸۳/۸/٢٩
» ۱۳۸۳/۸/٢٦ :: ۱۳۸۳/۸/٢٦
» ۱۳۸۳/۸/٢٦ :: ۱۳۸۳/۸/٢٦
» ۱۳۸۳/۸/٢٦ :: ۱۳۸۳/۸/٢٦
» ۱۳۸۳/۸/٢٦ :: ۱۳۸۳/۸/٢٦
» ۱۳۸۳/۸/٢٢ :: ۱۳۸۳/۸/٢٢
» گل :: ۱۳۸۳/٧/٢٦
» آشنايی :: ۱۳۸۳/٦/۳۱