گلستان شعر و ادب

اشعار محمد روحانی

گـل آفـتـاب

غــروب کــرد گل ِ آفتــاب در محــراب
شکست آینـه ی عشق ِ ناب در محراب
قیـام ِ قامت ِ حق ، برد سر به سجده ی سرخ
قیـامت آ مد و شــد انقـلاب در محـراب
شرار خنجـر ظلـم ا ز ستیـغ کفر گذشت
فکـنـد شعله ی خـون اضطـراب در محـراب
سری که سروری هر دو عالم از او بود

سر ِ نماز به خون شد خضاب درمحـراب
شکافت تـارک ِ مـاهی بـه معبـد ِ خورشید
بـه خون نشست شکوه ِ شهـاب در محـراب
چه شدکه از همه سو چشمه چشمه خون جوشید
ز دیـدگان ِ سپهــر و سحـاب در محــراب
بـــه شاهــدان سحــر درس پاکبـازی داد
شهیـد ِ جلـوه ی حق بـو تـراب در محــراب

فرشتـگان , سـحـر از آسمـان نـدا دادند
غـروب کـرد گل ِ آفتــاب در محـــراب

                      محمد روحانی ( نجوا کاشانی )

۱۳٩۱/٥/٢٥ساعت ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ توسط محمد روحانی (نجوا کاشانی) نظرات ()
تگ ها: