گلستان شعر و ادب

اشعار محمد روحانی

سلام ، سلامي دل آشنا ، از دلي آشنا ،  بر شما دوستان همدل و مهربان ،  كه باران محبت و مهرتان گلستان شعرو ادب را ، در همه ي فصلها آبياري  و مرا ياري كرده است .  باور كنيد دوستتان دارم ، اگر چه نديده ام و نميشناسمتان .  گاهي كه در سير و سفر هفتگی ،  به وبلاگ هايتان سر مي زنم ،  چنان شيفته و از خود بي خود ميشوم كه سر از پا نمي شناسم ،  دست به دامن طبع مي آّويزم وبداهه سرايي اّغاز مي كنم ،  تا شايد ذراتي از صميميت درون را بيرون و به پاي شما بريزم  .  به اميد اّن كه روزي نه چندان دور،  دلهاي هميشه به هم نزديكمان ،  فرصت نزديكتر شدن بيابد وچشم هاي ناشناسمان آّيينه وار درهم بتابد و فراتر از نگاه ،  سرچشمه ي جاري دوست داشتن را جستجو كند . دعا كنيد که زندگی همه ي ما ،  در  مسيراّشنايي پويا و دلهامان چون گل های بهاری شکو فا باشد  .

 واينك اجازه می خواهم به ساليان گذشته باز گردم و غزلي از وراي اّن سالها تقديمتان كنم

 

                                                                            (((( نجوای عشق))))

 

ای  لحـظـه هـای بــودن  مـن  در  كـنـار   تـو                  ديـريست نيـست بر سـرچـشمم گـذار تـو

 

چـون  خـاك ،  سـالها بـه رهـت  ديده دوختـم                 سـودي  نبـرد شوق  مـن  از انتـظـار   تـو

  

ايـن  دل هنـوز ،  چـشم به راه  عنـايت است                   تــرسم  بـه ديــده ام نـنـشينـد  غبـار تـو

 

يــا  نيـست عـقـل و عـاطفـه  در  اختـيـار  من                  يـا رفتـه  عشق و همدلي  از اختـيار  تـو

 

گويـنـد فصـل گـل شد و آّن مـاه ‌،  ديـدنيـست                  سيـرت نديـده ايـم و  سـر اّمـد  بهـار تـو

 

شـايــد نـسيم دشـت گـذر ،   اّورد بــه دست                  روزي  عنــان  تـوسن  چـابــك ســوار تـو

 

چون  بـاده  در مـيانـه ي  ساغـر شكفتـه ايـم                  تـا بـنـگـريـم ،  مستـي چشــم خمـار تـو

 

مـا  را   ا گـر  چـه  خــوار  پـسنـديــد  روزگـار                   روشـن تــر است از لب  گـل روزگــار تـو

نـجـوای عشـق،بـهتـر ازين کاش می شکفت                  تا بيـش ازيـن  زبان نـشود  شرمسار تـو

 

                                                                                        محمد روحانی ( نجوا کاشانی )

 

۱۳۸٤/٤/۱٦ساعت ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ توسط محمد روحانی (نجوا کاشانی) نظرات ()
تگ ها: