گلستان شعر و ادب

اشعار محمد روحانی

سلامی دوباره و ارادتی بسیار به شما دوستان بزرگوار

 هفته بزرگداشت مقام معلم گرامی باد

                       (( معلم ))

تـازه شـد اردیبهشت و سـر زد از صحـرا  بهـار

خرم و خوشرنگ وخوشبو گشت از گل روزگار

بــاز  آواز چـمــن  بـرخـاست  از  دامــان خـاک

سبزه بـر دشت و دمـن بخشيـد قـدر و اعتبـار

تا جـهان  سر مست گـردد  از شـراب زنـدگـي          

 ساقي گل داد جـام مـي بـه دست هر خمار

آب  , ايـن جـانمايه ي هستي پي احياي خاک             

گشت جــاري  بـا دلـي آواز خـوان در جـويـبـار

لالـه ايـن فـانوس صحرا   كرد   روشن كـوه را           

تـا مگر  راحـت فـر و د آيــد بــه بستــر آبشـار

از شقـايـق  تـا اقـاقـي  از سمن  تـا يـاسمن

       

هر گلـي خـود را بـه ر نگي مي نمايـد آشكار

پاي كوبان  بوته ها و دست افشان شاخه ها          

در سماع سبـز گل سر مي كشند از هر كنـار

گـر نـه سر مست بهـارانست بلبل  پس  چـرا               

بـر سر هـر شاخه ای آواز مـي خـوانـد  هـزار

خيمه پـاي خيمـه ي گل مي زنـد هر اهل دل          

 هيچ صاحب ذوق دور از گـل نـمي گيرد  قرار

غـنـچـه هـای نـاز گل را بـنـگـریـد از  هر طرف

گشته از گوش درخت  آویـز  همچون گوشوار

در حـریـر نـرم بــاران رخت می شویـد  درخت

بـال شادی می گشایـد سار   روی شاخسار

وصف روي گل شنیدی  ازتو چون گردد سوال       

بهتر  از  گـل کيست در عالـم  ، بـگـو آمـوزگـار

ا و لـيـن  آمـو زگـار  عـالـم هستي ، خـداست                 

 آن كـه در قـرآن كـنـد بر خلـق انسان افتـخـار

علـم الانسان مـالايـعـلـم   از  الـطـاف  اوست          

 اوست نقاش بـزرگ ايـن هـمـه نقش و نـگـار

انـبـيـا  ،  آمــو زگــار ا ن  ِ مـسيــر  ِخـلـقـتـنـد                        

پــرتــو آنــان بـتـابــد بــر جـهـان خـورشيـد وار

اولــيــا ، هــر يـك  پـي تــعـلـيــم ابـنــاء بشـر                     

رنـج هـا بــردنـد بـيش از وصـف در ايـن روزگار

بــاز هــم  آمــو زگــار ديــگـري  د ا ر م سـراغ             

كـز وجـود او  شـود  بـنـيــان هستي  استـوار

مـهــربــان مـادر ، هـمــان  آمــوزگـار كـودكـي           

 آن كــه  هــر آمـو زگـاري  را شده  آمــوزگــار

گـشتــه از سعـي مـعلــم روزگـاران پــر فـروغ         

هـست ايـن مـهــر فـروزان  روشنــاي  روزگـار

                     محمد روحانی ( نجوا کاشانی)

 

۱۳۸٦/٢/۱٤ساعت ٤:٤۸ ‎ب.ظ توسط محمد روحانی (نجوا کاشانی) نظرات ()
تگ ها: