گلستان شعر و ادب

اشعار محمد روحانی

مجنونم

مجنون همه ی لیلی ها
از آن زمان که گرمترین دوستت دارم بر زبان آمد
وگل ترین بوسه بر لب  شکفت
درین بهار
قرار بی قراریهایت را با من همسو کن

فرا رسیدن عید سعید نوروز و بازگشت همیشه فرخنده ی بهار را  تبریک عرض نموده ، سلامت ، 

 سربلندی و شادکامیتان را از خداوند نور و خرد خواستارم                                

                                      نوروزتان فیروز   و   هرروزتان نوروز                       

                                                 (( نقل نوروزی ))

بـاز فـروردین شد و  نـوروز  مـیـدان دار گشت          بـاغ ، از خـواب خمـار آلـود خود بـیـدار  گشت
سفـره ی سبـز زمیـن  بـا ساز رنـگـارنـگ گل          جلـوه ای نـاز آفـریـن  در  دامـن گلـزار  گشت
ساز سبز سبزه  ، شور افکنـد در شعر بهـار           بـزم عیش بـاغ را ، خورشیـد مهماندار گشت
باغبان ٍ  مهربانی ،  بـذر  ٍ  دلـداری   فشانـد         
 رویش ٍ مهـر و محبت  ، در زمیـن تـکرار گشت
لالـه ،  رنـگ عشق را خنـدیـد بـر لـبهای کوه          یـاس  ،  مـرواریـد جان  بـر گردن دیـوار گشت
هر که با گل آشنا شد خرم و شاداب زیست         هر که مست باده ی نوروز شد هشیار گشت
دیده از یاران مپوشان چون که در غوغای گل          ساکنان ٍ کوی  دل  را  ،  فـرصت دیدار گشت
بـاز هم نجوای گل شیرین تر از  قنـد و عسل          نـقـل نوروزی شد  و   در کوچه  و  بازار گشت
                                                              

                                                                              محمد روحانی (نجوا کاشانی)

۱۳۸٧/۱/۱ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ توسط محمد روحانی (نجوا کاشانی) نظرات ()
تگ ها: