گلستان شعر و ادب

اشعار محمد روحانی

با سلام و عرض ادب به محضر همه ی دوستان بزرگوار درین

 روزهای پرشور محرم ، برایتان دل و دینی حسینی آرزو می کنم

  و از همه التماس دعا دارم

 ((پیام عشق))

 

بیا  ساقی  بـه   مـا  جامی  دگـر   ده                   

خماران   را   از  ایـن   می  بیشتـر  ده

می   عشـق   محـرم   در   سبـو   کن                  

 مـرا   آشفتـه زان    آشفتـه   مو   کن

کـه   گیسو   بـر   سر  نی دارد امشب                   

ز قـرآن  بانگ  هی هی   دارد   امشب

محرم  , می ,  حرام  اندر حرام   است                   

ولی   ما  را  سر شـرب   مدام   است

لبم    را    از   شـراب  عشق  تـر   کن                   

مـرا    بـا   کـر بلا     دمســاز تـر    کن

سـری  سـر گشته   و  سو داییم   ده                   

دلی   پــر  شور    و   عاشوراییم    ده

مــرا   بــا    حال     زینـب   آشنـا    کن                   

زبـانـم       را       زبـان    کـربـلا      کن

ببــر     تـا          قتلگاه   ِ     خوبـرویان                   

نشانــم    ده    نشانی   ا ز     نکویـان

نشستـه سیـل خون  در  چشم  عالم                   

زمیــن   و   آسمـان  آشفتــه   از   غم

زمیـن  از     خون  خوبـان ِ  زمان  سرخ                   

ازیـن هنــگامه ی خون  آسمـان  سرخ

شهیدان  از   شراب  عشق  مـدهوش                   

صدای  ِ   ناله ها   در سینـه  خامـوش

گل  ِ   اندام ها      پژمرده    بر    خـاک                     

تن  رعنـا    جوانـان   چاک    در    چـاک

جدا     کردند    سر ها    را    ز   پیـکر                   

گلستا نیـست    ا ز    گل ها ی   پر پر

چه   صحرایی   پر  از   گل های    لاله                    

گل   شش   ماهه  تا   هشتاد   ساله

ز   بس   در  خاک و خون  افتاده  قامت                    

شده   بر   پا     قیامت    در     قیامت

فرات      آزرمگین     از     شرمساری 

کنار   ِ   کشته   های     تشنه   جاری

ز  هفتاد و  دو  تن  یک تن به  پا نیست                   

حسین ِ  ما    مگر  خون  خدا    نیست

نه    آبی  مانده   طفلان   را  نه   نانی                    

نه   بر  سر  سر وری   نه   سایه بانی

عطش با  شعله ای سوزان و سرکش                    

به   جان  ِ  کودکان    ا فکنــده     آتش

شده    خاک  ِ  تباهی     بر  سر  ِ  روز                    

هوا     نا مهربان   ،   گرما    جگر سوز

زنان  و   کودکان     افتان    و    خیزان                   

 زچنـگ دشمنـان ، هـر  سو   گریـزان

جنایت های دشمن بیش از این است                    

غم  ِ  فردای  زینـب  سهمگین  است

اگر    او     قهرمان    کربلا     نیست ،                   

پیام  ِ  عشق   را    پیغامبر    کیست ؟

الا    ای    دختر    ِ   خور شید    زینب                    

گل  ِ   گل خانـه ی     توحیــد     زینب

تو     قا موس    پـر یشان      وفایی                    

ا میــر    ِ     کار و ا  ن   ِ    کــر بلا یی

غم  ِ  داغ ِ  شهیـد ا نت   به   جانست                    

دلت    کـوه  ِ   غمی     آتشفشانست

میان  ِ   ا ین    همه     گلهــای    پرپر                    

تو   بر    پـا    ما نـده ای   اللـه و اکبـر

تو     کیش  ِ  رحمتی    آ یینه  ی   آب                    

تو     نثر    آ فتـا بی     شعـر    مهتاب

پریسار   ِ  ادب   دیوانه  ی     تو ست                    

فضیـلت  ،  میـهمـان ِ خانـه ی  توست

تو   مستی   از   خم  ِ  اندیشه  ی یار                    

جهان از  باده ی  عشق ِ تـو سـر شار

 

۱۳۸٧/۱٠/۸ساعت ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ توسط محمد روحانی (نجوا کاشانی) نظرات ()
تگ ها: