گلستان شعر و ادب

اشعار محمد روحانی

سلام به دوستان عزیز و ارجمند .

امید وارم هر جا که هستید در پناه حضرت حق و در سایه سار لطفش از سلامتی و تندرستی بر خوردار و در کار و زندگی موفق و پیروز باشید

غزلی از سروده های سالیان پیش ( که در کتاب " به گل سفر کن " هم آمده ) به آستان مهر و محبت شما عزیزان تقدیم باد .

 

صبر تمنّایی

با چمـن بـاش و  دل از سبـزه تمـاشایـی کن                

عشـق را  بیـشتر از  عـاطفــه   رویـایـی کـن

تـا  شـود   صیـد دلت   دامـن گل پـوش بهـار                 

دیده  در  راه   بنـــه ،  صبــر  تـمنــایــی  کـن

عشـق اگـر شـور بپـا کـرد ، دل ا فـروز شـود                 

شعله از  خرمـن دل   بر کش و رسوایی کـن

زار  پـروردن   اهـل هنـر   از  بـی  هنـریـست                 

دسـت  بـر دار   ازیـن  ذلـت و    آقـایــی کـن

دل  بــه دیــروز و پـریـروز   نشـایــد    بـستن                  

مـرد  امـروز  شـو  و   کـوشش فـردایـی کـن

در بـد اندیشی و کوته نظـری  لطفی نیست                   

لطـف بنمـای و  ز انـدیشــه    پـذیـرایـی کـن

جمع جمعست و در آن سوختن شمع رواست            

تـا چنین شعلـه وری ، جلوه ی"نجوا"یـی کـن

                                                                محمد روحانی (نجوا کاشانی)

 

 

۱۳۸۸/۱۱/٧ساعت ۳:٥٦ ‎ب.ظ توسط محمد روحانی (نجوا کاشانی) نظرات ()
تگ ها: