آبشار دوستی


(( آبشار دوستى ))

دانه ى شوقى بیفشان در بهار دوستی

تا بروید بر سر هر شاخه بار دوستی

دشمنان راهم به سور شوق مهمان می کند

دل اگر دستش بیفتد اختیار دوستی

دیده تا آلوده با نامهربانى ها شود

باید آن را شست زیر آبشار دوستی

گر سر ِصید محبت داری از دریاى عشق

دیده را دلبند تر کن در شکار دوستی

مهربانی،عشق، یکرنگی،صمیمیت،صفا

خالق رنگ اند در نقش و نگار دوستی

چون چمن سبزوصمیمی باش در بزم بهار

نقش دارد هر دلى در اعتبار دوستی

تا نیفروزد دلى ، مهرى نمى آید پدید

بیدلى دردی ست دور از انتظار دوستی


#محمد_روحانى (#نجوا_کاشانی )
@seganinajva
@golestanesheroadab
@boostanetanz


 

/ 0 نظر / 196 بازدید