(( ذوالفقار ))

ذوالفقار

 

هر که  از  شیـدایی  مهــرِ علی دم   می زند

مُهــر  ،  بــر  پیشـانیِ  فــرزنـد  آ دم    می زند

اعتبــارِ ذوالفقــا ر  از  قــوتِ  ایمانِ او ست

همت و عـزم علی  ، شمشیـر محکم می زنـد

مـشتـعل از  آفتـابِ  عشق  ،  بعـد  از   مصطفی

پــرچمِ   تــوحیــد  را   بـر  بـام ِ  عالم  می زند

گر چه دل دریاست، وقتی شد غم غربت عمیق

چـاه ، از  دلتنـــگیِ جـانِ  عـلـی  دم    می زنـد

 کـی امـیـر الـمـؤمـنـیـن ، خـدمـت کـنـد پـایِ تـنـور

رسم های کـهـنـه را ، عدلِ تـو  ، بـر هم مـی زنـد

زخمِ انبـان های نـان ، در کوفه روی دوش ِکیست

غیر ازبـن مـولا کـه از مستـضـعـفـان  دم مـی زنـد

بـر نـفـاق و کـیـنـه ، نـفـریـن خدا  ، کـز تـیـغِ کـفـر

ضــربــه  بــر پـیـشـانـیِ عـشقِ مـسلّـم می زنـد

روح ِ مـولا ، کشتـه ی جهـل و جفایِ  کوفه است

ضــربتِ کیـن را  بــه ظا هــر ابـن ملجم می زنـد

 

            محمد روحانی ( نجوا کاشانی )

/ 2 نظر / 40 بازدید
علی

بسیار بسیار زیبا و عمیق روح مولا کشته جهل و جفای کوفیا ضربت کین را به ظاهر ابن ملجم میزند

robotblog

(ارسال کامنت گروهی) ارسال ده ها کامنت در دقیقه به صورت اتوماتیک با سرعت وبلاگتان را به بقیه معرفی کنید! http://robotblog.ir