( ماهیان دور از آب ) برای 175 غواص شهیدسی سال بعداز جنگ در کانون محراب

غواص هامان سر برآوردند از آب

دشمن اگر با کینه دست دوست را بست

کام جنایت کار خود را کرد سیراب

همواره بیدارند در مسلخ شهیدان

ما قاصدان قصه می مانیم در خواب

اینک صدو هفتاد و پنج آیینه داریم

تکثیر ساز آفتاب  از جنس مهتاب

نور خدا جاری شده امروز در شهر

شیطان ازین خورشید کی می آورد تاب

اینان به حق پیوستگان ِ روزگارند

ای غافل از دل ، عقل را از جهل دریاب

ما را قرار دیگری با عاشقان بود

دل ها چرا دورند از دیدار محراب

امروز هم آنان که اینان را درودند

خون می چکد از چنگشان تالاب تالابمحمد روحانی ( نجوا کاشانی )

/ 1 نظر / 109 بازدید
نیلوفر

انسان آگاه مي داند كه زندگي پيوسته در حال تغيير است؛ زندگي يعني تغيير. تنها يك چيز هميشگي است و آن خود تغيير است.((اشو))