میلاد امام رضا (ع) مبارک

 با عرض تبریک به مناسبت ولادت فرخنده و با سعادت هشتمین خورشید آسمان ولایت  و امامت ، حضرت امام رضا علیه السلام


(( مـیـلاد ))

 


باز کـن پنجره ی عشق ، که دل           سیری از سینه بـرون می طلبـد

خسته از بینش خُرد ِ خرد است           گشت ِ صحرای جنون می طلبـد

................

بـاز کـن پنجـره را تـا دل ِ تنگ            پیش ِخـورشید خـراسان بـرود

ایـن به جان آمده از تیـره دلی             سـوی آن روشنـی جـان بـرود

..............

جان گر آشفته ،  تعجب نکنیـد            در دلم حال و هوای ِعلی است

عاشق ِ شـاه ِ خـراسان شـده ام           جانم از جلوه ی او منجلی است

.............

بگــذاریــد کـه  از جـمـع شـمـا         دل ِ حسـرت زده  بـیـرون ببـرم

چون کبوتر بچه ای شوق کنان        گـــرد آن گـنـبــد زرّیــن  بـپــرم

...............

بگـذاریـد ز گـلـدستـه ی عشـق        صـوت نـقـاره بـه گـوشـم برسد

بگـذاریــد کـه  تــا هـفـت فـلـک       آه و فــریــاد  و خـروشـم بـرسد

.............

بگــذاریــد دریـن صـبـح ِ امـیـد        دل خـود را بـسپـارم بـه خـیـال

بــه هــوای حــرم قـدس ِرضــا         چـون کبـوتـر بگشایم پر و بال

...............

سفـر ِعشق من آغاز شـده ست        بامـن ای همسفران یـار شویـد

در زیــارتگــه ِ جـانــان جـهـان        ای نکـویـان همـه زوار شـویـد

...............

فـوج ِ مـا بگـذرد از  اوج نگـاه        گرشما را سر ِاین همسفریست

از مــدیــنـه سـفـرآغــاز کـنـیـم        درمدینه خبراز خوش خبریست

.............

خانـه ی نجمه  و بیت مـوسی         غرق ِنعمت شده ،گلباران است

هـفت خورشیـد ولایـت همگی         میـز بانند و علی مهمـان است

..............

روز مـیـلاد تـو ای قـبـله ی نـور    خانه ی کعبه به شوق آمده است

در دل کـوچـک ایـن شـاعـر نـیز    شـاهـد شعر ، به ذوق آمده است

..............

در حریـم  ِ حـرمـش  کـودک دل      لــذت ِ د ا مـن ِ مــا د ر د ا ر د

صاف و بی پـرده ازو می طلبـد      هر کسی هر چه که در سر دارد

..............

من هم امروز ، از آ ن  پرتوِِ ِنور    یک جهـان،صلح،صفـا،می طلبم

حاجتی تـازه ، درین شهر ِغریب    ازغــریـب الـغــربــا ، مـی طلـبـم

 

                                            محمد روحانی ( نجوا کاشانی )

/ 3 نظر / 8 بازدید
کانون شاعران و نویسندگان ورامین

سلام جناب روحانی عزیز همیشه لذت می بریم انشاا... قبول باشه. اسماعیل ، براهنی- بصیرت سایه ها ، صفریان بررسی تطبیقی در نشست مهرماه. به روزیم. دعوتید برای خوانش و بررسی... با احترام- محمد تقی قشقایی

انجل

عالی بود

انجل

بسیار عالی[گل]