( سوگ سهمگین )

 

باعرض تسلیت به مناسبت رحلت جانسوز سیدکائنات و اشرف موجودات حضرت محمد مصطفی ( ص ) و شهادت جانگداز امام مجتبی ( ع )  

 سوگِ سهمگین

 

دل ها چــرا دوبـاره چنین غم گــرفتــه است

از داع کیست فــاطمــه مـاتـم گــرفته است

مـاه ِ صفـر که رحلت جانسـوز مـصطفـاست  

از داغ و درد   ،  نقش ِ محـرّم گرفته است

با نالـــه هــای فــاطمــه در مـــاتــم ِ پــدر

شهـرِ مدینـــه گریه کنان دم گــرفتـه است

مــولا علی مـگــر پــدر از دست می دهــد

کــز غصه دست بــر کمـر ِ خم گرفتـه است

گلبـرگ ِ چهـره ی حسن و گـونه ی حسین

نمنـاک  ، مثل ِ لاله ی شبنم گرفته است

در ارتحال ِ  سیــد و ســالار کاینـــات

پیداست ، آسمان و زمین ، غـم گرفته است

شاید اگـر غلو نکـنـم   بـال ِ جبـرئیـل

در این عزا نشانه ی پرچم گرقته است

تنهـا نـه بی قـرار درین غـم  دل ِ علیــست

ازداغ ِ مصطفی دل ِ عالـم گـرفتــه است

 

       محمد روحانی ( نجوا کاشانی )

/ 0 نظر / 39 بازدید