<<  نقاشی بهار   >>

 

دشت را با دست نوشتم

              غنچه را با لب

               گل را با چشم

                  و شاخه را با تمامی انگشتانم

                        آنگاه  به دنبال بهار گشتم

                           سبز دامانی در ذهنم تراويد

                                    نقاشی بهارم تکميل شد

/ 1 نظر / 6 بازدید
jikjikoo

هميشه بهاري باشيد