سلام

يک رباعی تقديمتان باد

                                            ((  گل نگاه  ))

من کوچه به کوچه کو به کو می گردم           همپای بنفشه جو به جو می گردم

چون خوشه ی آفتاب  در گردش صبح            دنبـال‌‌  گـل  نــگاه  او    مـی  گردم

/ 1 نظر / 9 بازدید
N*a*H*a*L

Asheghtaram Ze DiroOz Ta Zendeam Haminam :)